Welkom bij Ontzorgt!

Ontzorgt! Cooperatie U.A.

Uw eigen zorgaanbieders staan klaar voor u!

U kunt met meerdere zorgaanbieders te maken hebben. Zij werken met elkaar samen en kennen uw dossier door goede overdracht. Klik op een logo om door te gaan naar de individuele websites.

Image
Behandeling
Image
Begeleiding en wonen
Image
Experts in dyslexie
Image
Ondersteuning gezinnen
Image
Samen zorg bieden
Image
Opvoedinspiratie voor ouders en kortdurende trajecten voor kinderen en jongeren
Image
Speljuf kindertherapie is een kleinschalige praktijk gespecialiseerd voor kind & jeugd vanaf 3,5 tot 18 jaar. Individueel, groepsverband of ouder-kind.
Image
GZ- psycholoog Kinder- en Jeugd Psycholoog

Wat we doen bij Ontzorgt!

Image

Ruim zorgaanbod binnen een organisatie

Ontzorgt! maakt het totale zorgaanbod en de zorgaanbieders toegankelijk voor u. Al is het voor Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg voor volwassenen of juist voor het hele gezin. Voor groepen en individuen. 

Ook als uw zorgvraag verandert zijn we er bij. Dat gebeurt als het goed is sowieso. Want zorg ontvangen betekent dat er iets gaat veranderen in uw leven. We willen meebewegen en die verandering mogelijk maken. En dat is wat ons betreft ontzorgen.
Dat doen we door met u mee te denken welke zorg er op dat moment het beste bij u of uw kind past. 

Ontzorgt! is niet uw zorgaanbieder zelf maar vormt de organisatie die alles met elkaar in verbinding brengt. Kijkt u naar het logo dan ziet u de puzzelstukken die zorgen voor de verbinding. Ontzorgt! in het midden die de centrale schakel is. 

De puzzel dat bent u, uw kind of zelfs het hele gezin. Zo willen we als organisatie naar iedere individuele zorgvraag kijken.

ONTZORGT! betrekt iedereen, jou dus!

Een totaalpakket aan Psychische zorg en begeleiding. Ook boven de 18 jaar.

De zorg is in verschillende stukjes opgedeeld, een mens niet. Ontzorgt! wil een totaal pakket aan (psychische) zorg aanbieden zodat u er op kunt vertrouwen dat uw zorgen worden opgelost.

Ontzorgt! brengt daarom veel verschillende vormen van zorg samen in 1 organisatie en streeft ernaar dat u die zorg nodig heeft die zorg ook eenvoudig ontvangt.

Ook wanneer er verschillende disciplines nodig zijn. Daarbij wil Ontzorgt! hiermee bereiken dat dit op een efficiente manier gebeurt doordat ook binnen de organisatie zorgelementen kunnen worden toegevoegd of juist kunnen stoppen.

Ontzorgt! komt het beste tot zijn recht wanneer er verschillende zorgtypes geleverd moeten worden. Ontzorgt! streeft ernaar een doorlopend zorgaanbod te bieden binnen de combinaties van wet en regelgevingen zonder dat u als client hier veel van merkt. Omdat de zorgvraag weliswaar door het systeem heen beweegt, maar de client zelf niet: die blijft zijn zorg ontvangen via Ontzorgt!


Image

Welke type zorgaanbieders hebben we in huis

Beroep
Kenmerken van de functie en plaatsing in het geheel.
Klinisch Psycholoog, Art. 14, wet BIG
Art. 14, wet BIG
Verpleegkundig Specialist
Art. 14, wet BIG
Basis Psycholoog Volwassenen
NIP
Vaktherapeut
GZ-Psycholoog
Art. 3 wet BIG
Systeemtherapeut
SKJ en NVRG
WMO Woonbegeleiding
Activiteiten Begeleiding
Gezinstherapeut IPT
Thuisbegeleiding, Gezinsbegeleiding
Pedagoog
Kind en Jeugd Psychiater Art 14. wet BIG
Art 14. wet BIG
Orthopedagoog
SKJ
WMO Ambulant Begeleider
SKJ
Toegepast Psycholoog
PMT Therapeut
Pedagogisch medewerker

Zorgcoordinator
SKJ
Systeemtherapeutisch werker
SKJ register en NVRG
rTMS specialist
Artikel 3 wet BIG
Neuropsycholoog
Art. 3 wet BIG
Activerend begeleider
SKJ 
Gezinsbegeleider
SKJ
Diagnosticus
SKJ
Master Psycholoog Kind en Jeugd
SKJ
Zorgcoordinator
 
 

Uw hulpvraag

U kunt bij ons terecht voor hulpvragen rondom:

 • Psychische problemen en stoornissen
 • Psychosociale- en gedragsproblemen
 • Opvoedingsproblemen

Voorbeelden:
 • Angst
 • Depressie
 • Trauma
 • ASS
 • AD(H)D
 • Gezinstherapie/Gezinsbegeleiding
 • Depressie en neerslachtigheid
 • Burn and bore out
 • Stress
 • Woonbegeleiding


  Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, WMO, Behandeling, Begeleiding, Wonen, Groepsgewijs werken

Meer weten, bel of mail ons. We staan klaar voor uw vragen.