Onze missie

De uitgangspunten van Ontzorgt! zijn een belangrijk onderdeel van onze missie. 

  • Preventie en vroegsignalering
  • Tijdig aanbieden van hulp op maat
  • Het versterken van het opvoedkundig klimaat binnen gezinnen, scholen en wijken
  • Het adviseren van kinderen en jongeren met vragen en problemen
  • Versnippering van de zorg voor de jeugd tegengaan
  • De zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren
  • Bevorderen van deelname aan de maatschappij

Daar komt nog bij dat we verder gaan dan alleen maar hulp bieden tot 18 jaar. Ook na 18 jaar kun je bij ons terecht voor begeleiding, wonen en behandeling. 

Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de JeugdWet.

 

Gerelateerde pagina's