Welkom bij Ontzorgt!

Het nieuwe initiatief om de geestelijke gezondheidszorg beter te maken!

Ontzorgt! in het kort

Image

Betrokkenheid én samenwerking

“Dé perfecte fit voor iedereen die iets met geestelijke zorgverlening te maken heeft."

Ontzorgt! staat voor verschillende zorglabels. Binnen deze groep behoren Stichting-Kumbaya (WMO en begeleid wonen), Leren door Ervaring, Eigenwijs (respijtzorg) en de psychologenpraktijk zelf (K&J en volwassenen). Beoogt wordt een totaalpakket aan (psychische) zorg aanbieden.

Ontzorgt! brengt verschillende vormen van zorg en samenwerking daarin samen. Daarbij streeft ze ernaar dat de cliënt die zorg nodig heeft, die ook eenvoudig ontvangt. Ook wanneer er verschillende disciplines nodig zijn

Waar we voor staan:

De best passende zorg met de best passende zorgverlener voor de best passende kosten voor de best passende duur en zonder zorgen over de noodzakelijke regelgeving, administratie en bekostiging!

ONTZORGT! betrekt iedereen, jou dus!

Voor clienten

De zorg is in verschillende stukjes opgedeeld, een mens niet. Ontzorgt wil een totaal pakket aan (psychische) zorg aanbieden zodat u er op kunt vertrouwen dat uw zorgen worden opgelost.

Ontzorgt! brengt daarom veel verschillende vormen van zorg samen in 1 organisatie en streeft ernaar dat u die zorg nodig heeft die zorg ook eenvoudig ontvangt.

Ook wanneer er verschillende disciplines nodig zijn. Daarbij wil Ontzorgt! hiermee bereiken dat dit op een efficiente manier gebeurt doordat ook binnen de organisatie zorgelementen kunnen worden toegevoegd of juist kunnen stoppen.

Ontzorgt! komt het beste tot zijn recht wanneer er verschillende zorgtypes geleverd moeten worden. Ontzorgt! streeft ernaar een doorlopend zorgaanbod te bieden binnen de combinaties van wet en regelgevingen zonder dat  u als client hier veel van merkt. Omdat de zorgvraag weliswaar door het systeem heen beweegt, maar de client zelf niet: die blijft zijn zorg ontvangen via Ontzorgt!

Lees verder en leer hoe we Ontzorgt! voor u willen vormgeven.

Image
Image

Zorgprofessionals

Ontzorgt! wil ook Nederland ontzorgen. Dat willen we bereiken door zorg te bieden maar wel vanuit het uitgangspunt dat niet alles wat zorgen geeft, ook een reden voor het bieden van zorg is.

Ontzorgen gaat dus ook voor het vergroten van de veerkracht, het leren terug vallen op je eigen netwerk en goed genoeg, om ook zo ook te ontzorgen waar mogelijk. Dit doet Ontzorgt! onder andere door dus binnen de organisatie op en af te kunnen schalen. Maar Ontzorgt! wil ook bereiken dat de zorgvraag niet omgebogen hoeft te worden om passend te worden bij het zorgaanbod en de wet en regelgeving van het gebied waar de zorgaanbieder nu eenmaal in opereert.

Beleid

We willen zo de client ontzorgen en ontschotte zorg bieden maar we willen ook de zorgprofessionals ontzorgen. Zorgprofessionals worden vaak uit praktische overwegingen gedwongen zich te beperken tot een bepaalde wet of regelgeving ook al is hun expertise breder. Ontzorgt wil mogelijk maken dat wanneer een zorgprofessional de zorg mag leveren, hij die ook kan leveren ook over de schotten in de zorg heen. Ontzorgt wil zo een brug slaan tussen het beleid wat nu eenmaal moet worden geschreven op afgebakende gebieden van zorg aan de ene kant, en zorgvragen van mensen die nu eenmaal over beleidsgebieden heen gaan anderzijds.
Image