Ontzorgt voor verwijzers / beleidsmakers

Ontzorgt!! is de veerkrachtige zorgaanbieder. Ontzorgt!! wil bij zorgvragen een ontschot zorgaanbod geven. We willen net dat zorgvragen omgebogen worden naar het beleid, we willen dat het beleid bereikt waar het beleid voor bedoelt is: passende zorg bieden bij de zorgvraag. En daarmee ook overbelasting van de sGGZ verminderen.

Is er sprake van een duidelijke zorgvraag die slechts vraagt om één afgebakend beleidsgebied, dan kan de client gewoon terecht bij één van de vormen van zorgaanbod van Ontzorgt!. Bijvoorbeeld: de client heeft een trauma opgelopen door een auto ongeluk. De zorgvraag en het zorgaanbod is nu heel enkelvoudig: deze zorgvraag vraagt om behandeling van een psycholoog.

Is er sprake van een zorgvraag die minder afgebakend en zorgdomein overstijgend is, dan komt Ontzorgt! het beste tot zijn recht. Leert een kind slecht, heeft de school en ouders vragen over zijn concentratie, is hij druk, en heeft ouders en of school het idee dat het kind niet tot zijn recht komt (Er zit meer in)? Speelt er verder nog een complexe scheiding en wellicht overbelasting in het gezin? Dan is de zorgvraag: zorg dat mijn kind tot bloei komt. Vaak wordt dit vertaald naar: is er sprake van ADHD. Op deze vraag is het antwoord eenvoudig ja of nee. Maar daarmee is de zorgvraag niet beantwoord: laat mijn kind tot bloei komen. Ook wanneer antwoord op de vraag naar ADHD ja is, dan is er nog steeds geen antwoord op de zorgvraag laat mijn kind tot bloei komen. Er is actie nodig, er moet zorg verleent worden. Bij dit soort vragen is de zorg soms te vatten in 1 beleidsdomein, zoals behandeling, maar een succesvolle behandeling veranderd de zorgvraag. Als behandeling helemaal succesvol is, is er sprake van genezing. Bij ADHD is genezing slechts zelden het geval. De zorgvraag is dus veranderd door de behandeling, wellicht lichter geworden als we kijken naar de benodigde expertise maar groter geworden in de benodigde tijd. Als we binnen hetzelfde domein van behandeling nu meer tijd gaan investeren, dan blijven we weliswaar in hetzelfde domein, lekker overzichtelijk, maar de kosten zijn veel te hoog omdat de zorgverlener in dit domein te hoog opgeleid is voor wat geboden wordt. Je wilt dus wisselen van zorgdomein, je wilt afschalen. Afhankelijk van de gemeentelijk beleid kan dit betekenen dat je nieuwe verwijzingen nodig hebt en zelfs dat je naar een andere zorgverlener zou moeten.

Vaak is het idee dat wanneer er meerdere vormen van zorg nodig is, er sprake is van complexe GGZ en dus inclusie nodig is in de sGGZ. Dat is echter heel vaak niet waar. De sGGZ is er voor de complexe psychiatrische zorgvragen die intensieve en gespecialiseerde psychische behandeling nodig hebben waarna de client weer kan afschalen.

sGGZ is niet de plek waar over regelgeving heen gewerkt wordt, sGGZ kan binnen hun hoge expertise voor deze hoog complexe psychiatrische zorgvragen wel veel tijd besteden en krijgt de mogelijkheid om, voor zo kort als mogelijk, voor één en dezelfde prijs in te zetten wat nodig is. Om zodra het kan af te schalen naar andere zorgaanbieders vaak verdeeld over alsnog verschillende beleidsdomeinen.

Ontzorgt! kan meerdere zorgvormen bij elkaar brengen en mogelijk maken binnen één samenwerkende organisatie met name wanneer niet zozeer de zorgvraag heel complex is, als wel de manier waarop wij de zorgvraag in moeten passen in de beleidsregels complex is. Vaak hebben we wel een idee wat nodig is, maar weet je niet hoe je dat voor elkaar krijgt binnen één integraal zorgaanbod.

 

Hoe verwijs je naar Ontzorgt!!?

Ontzorgt! is zelf niet een zorgaanbieder die alles kan en doet. Juist dat 1 partij die alles kan is waar we niet meer in geloven. Mede ook omdat de administratieve werkelijkheid (het papierwerk en de regels die die naast de echte wereld bestaat) dit feitelijk niet mogelijk maakt. Ontzorgt! kan niet voorkomen dat zorg verdeeld moet worden over verschillende codes, wetgevingen of personen. Ontzorgt! wil hier wel in meedenken en heeft zorgcoördinators die samen met de verwijzer kunnen puzzelen hoe de zorgvraag gecombineerd kan worden met wet en regelgeving zodat de zorgvraag effectief geboden kan worden zonder dat regelgeving dit compliceert & op een manier waarop de zorg betaalbaar blijft. Ontzorgt! wil, zoals eerder aangegeven, zorg betaalbaar houden en voorkomen dat zorg standaard opgeschaald wordt wanneer combinatie van verschillende zorgvormen nodig is, omdat dat dan wel gebeurt. Ookal is de expertise niet perse noodzakelijk. Daarmee maken we verkeerd gebruik van schaarse middelen: zowel financieel als in de beschikbaarheid van onze specialisten.  

Praktisch betekent dit vaak dat er een beschikking moet komen of verwijzing voor verschillende zorgaanbieders of verschillende codes wellicht om te bereiken dat een zorgvraag passende hulp krijgt die de verschillende regels overstijgt. Wanneer dit eenmaal ingericht is, een proces wat buiten de client om kan gaan, kan de client en het gezin zonder last van administratieve hekken toch passende zorg krijgen.

Gerelateerde pagina's