Aanbesteding

De weg naar 2025

WBOAanbestedingSamenwerkingCoöperatie2025

WBO aanbestedingen

We gaan een spannende tijd tegemoet met de aanbesteding voor WBO. De inkoop van WBO voor 2025 krijgt langzaamaan steeds meer vorm. Er zijn vooralsnog meer vragen dan antwoorden maar de kaders zijn al wel gedeeld, zo ook de tijdslijn. Dat er nog veel vragen zijn is bekend en logisch en onderdeel van de gekozen vorm van dialooggestuurd aanbesteden.

De vragen die we formuleren zullen we ook zelf de antwoorden op moeten gaan formuleren samen met de regio. Die manier van werken is ook hoe wij binnen Ontzorgt! willen werken. We kunnen niet in de toekomst kijken. Met Ontzorgt! hebben we veel nagedacht over waar we voor staan en waar we voor willen gaan. Dat hebben we allemaal uitgewerkt. Hierover lees je meer op deze pagina. 

Aantal dagen tot 2025

De tijd tikt langzaam door en gaat tegelijkertijd harder dan we denken. Vooral omdat we ook dagelijks clienten willen blijven zien omdat dat onze kerntaak is. 

Lees alles over

WBO en Ontzorgt!

Eerst even dit

Voordat we meer vertellen over de plannen rondom WBO, de achtergrond toelichten en jouw mee willen nemen in de Ontzorgt! Groep gedachte, eerst even het volgende:

Ready, set, GO

Als Ontzorgt! zijn we klaar voor de inschrijving in de dialoogrondes en dit gaan we doen met de coöperatie (KVK:87394596 AGB:98106660) die we al voor dit doel hebben opgericht voor de inkoop in regio WBO. Deze coöperatie is ook voor 2023 een gecontracteerd zorgaanbieder.

Voorbereiding kost tijd en geld

Waarom zelf nieuwe organisaties starten, als het er al is? Afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het oprichten van een nieuwe organisatie.  Dat kost tijd en geld. Denk aan juridische kennis inhuren, expertise mbt het oprichten van een zorgcoöperatie en uiteraard het uitdenken en ontwikkelen van communicatiemiddelen en IT -systemen. En er is nog een hoop te gebeuren. 

WBO vraagt om samenwerking. Dat kunnen we nu al faciliteren via Ontzorgt!

Van 2023 tot 2025

Strategisch plan

Geen glezen bol voor regio WBO, maar wel goede voorbereidingen

Op basis van kennis en ervaring hebben we een strategisch plan samengesteld voor de komende 3 jaar. En daarin zijn we ons bijna dagelijks bewust van dat we niet echt vooruit kunnen kijken. Want we zijn niet alleen afhankelijk van regio WBO, er gebeurt ook heel veel op landelijk niveau. Zie kader

Ontzorgt! blijft pro-actief handelen

Wetende dat essentiële details pas later komen blijven we pro-actief onze strategie uitvoeren. Door op hoofdlijnen door te gaan met ontwikkelen van het concept omdat één ding duidelijk is: het huidige systeem met meer dan 300 zelfstandig gecontracteerde aanbieders, grotendeels vrijgevestigd, zal na 2025 niet meer als zodanig bestaan. Het is overigens wel de bedoeling dat de vrijgevestigde zorgaanbieders blijven bestaan. De uitdaging is om het daar ontstane spanningsveld op te lossen.

Tot 2025 is het huidige contract van toepassing. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is om alvast vorm te geven aan de transformatie opdracht. Je kunt al aansluiten bij Ontzorgt! om zo samenwerking te bevorderen of wie weet om alvast een Ontzorgt! groep. 

Transparante communicatie

Transparante communicatie Wij hebben geen glazen bol. Wat we wel hebben is al best veel ervaring in drastische veranderingen in de zorg. Ook wij weten dus niet wat er gaat gebeuren, of weten dat net zo snel als jij want WBO hanteert strikt zoals het hoort de regels omtrent transparant communiceren.

Lees het hele projectplan

Vraag toegang tot onze SharePoint pagina en lees alles over het projectplan van Ontzorgt!

Image

Zoveel veranderingen

Op de dag dat regio WBO de laatste technische sessie over de inkoop geeft wordt ook duidelijk dat er een landelijk akkoord is dat de jeugdzorg anders ingericht moet gaan worden per 2025 maar onderdeel van dit akkoord is dat essentiële informatie over het hoe dan pas duidelijk wordt vanuit de landelijke overheid in 2024. 

En op dezelfde dag wordt duidelijk dat de CAO GGZ opengebroken wordt voor een 10% loonsverhoging voor de zorgprofessionals extra tot en met 2024. Hierin werd ook heel helder gesteld dat dit alleen mogelijk is wanneer de vergoedingen ook aangepast worden ook binnen de domeinen WMO en jeugdhulp.

3 grote transities tussen 2007-2025
De bestuurders van Ontzorgt!, in het bijzonder Dagmar Timmers, hebben al meerdere zeer grote transities en transformaties in de zorg meegemaakt. Die ervaring begint in 2007 met het feit dat vrijgevestigde zorgaanbieders in de GGZ opgenomen worden, voor het eerst, in de basiszorg verzekering (invoering Eerstelijns Psychologische Zorg, het zogenaamde ELP systeem). Op dit systeem werd bezuinigd en uiteindelijk is dit systeem in zeer korte tijd afgeschaft en vervangen in 2014 door een tijdelijk systeem de generalistische GGZ en specialistische GGZ. Wat inmiddels weer vervangen is door het ZPM. Ondertussen werd in de jeugd specifiek het EED systeem ingevoerd voor Dyslexie, werd transitie jeugdzorg en WMO aangekondigd (De grootste transities ooit), deze werden op het laatste moment een jaar uitgesteld (van 2014 naar 2015) en in 2015 alsnog doorgevoerd. In regio WBO alleen al hebben we daarna iedere 2 a 3 jaar een nieuw systeem van zorg gekend. Door de uitstel van verandering in 2023 naar 2025 is het huidige systeem van inkoop het langst gehanteerde systeem ooit in regio WBO.  

Het huidige systeem met meer dan 300 zelfstandig gecontracteerde aanbieders, grotendeels vrijgevestigd, zal na 2025 niet meer als zodanig bestaan.

Ontzorgt! Groepen

Proeftuin

Ontzorgt! zoals we het nu vorm hebben gegeven is een proeftuin met Psychologen praktijk Timmers en Stichting Kumbaya. Dat is een concept dat wij ook voorstellen als voorbeeld voor 2025. Dat concept kunnen we uitbreiden en versterken willen we bereiken door Ontzorgt! groepen te vormen en met elkaar een netwerk te vormen.

Een Ontzorgt! groep bestaat uit:

Een Ontzorgt! groep bestaat uit vrijgevestigde zorgaanbieders die in afstand dicht bij elkaar gevestigd zijn. Dat is sowieso een aanbieder van GGZ behandeling met regiebehandelaars en een aanbieder van begeleiding. Beide bij voorkeur actief in zowel jeugd als volwassenen. Ook is er lokaal een Eigenwijs en heb je als groep inhoud gegeven aan vormen van Leren door Ervaring.

Vorm zelf een Ontzorgt! Groep

Zorgaanbieders kunnen clusteren tot een lokale Ontzorgt! groep. Zoals we Ontzorgt! Oosterhout en Geertruidenberg hebben kunnen we ook Ontzorgt! Altena of Haagse Beemden hebben, of nog lokaler zelfs.

Vereniging in overkoepelend netwerk

Wat we niet voor ogen hebben is dat overal Psychologen praktijk Timmers en Kumbaya’s komen. We willen juist bestaande vrijgevestigde zorgaanbieders behouden en met elkaar verenigen in lokale groepen en een groot overkoepelend netwerk. 

Leren door Ervaring kan ingevuld worden door ZZP vaktherapeuten al dan niet als onderaannemers die juist verbonden zijn aan meerdere groepen. Lokaal een Eigenwijs opzetten: daar kunnen wij je bij begeleiden. Dit kan een nieuw initiatief zijn wat opgepakt wordt vanuit ofwel de behandeling ofwel de begeleiding aanbieder. Maar dit kan ook prima vorm gegeven worden bij bijvoorbeeld een zorgboerderij in de buurt die je betrekt. Kortom: via Ontzorgt! willen we binnen een overkoepelend netwerk en binnen een kader samenwerking bevorderen en verder zorgondernemers vooral hun inhoud laten bieden.

Vereniging in overkoepelend netwerk

Ontzorgt! Netwerk

Kennis en ervaring borgen

Wij zien vooral ruimte voor bestaande zorgaanbieders die al een plek hebben in de zorg en waar dus vraag naar is. Die willen we graag behouden. De coöperatie richt zich op wat regio WBO in wil kopen en wil dit beleid realiteit maken. Dus richten we ons ook op het zorgaanbod wat in de dialoogsessies beoogd wordt en waar door de landelijke overheid op aangestuurd wordt in 2024. 

Toekomst bestending

Ontzorgt! is uit diversiteit samengesteld maar de kern wordt wel gevormd door een aanbieder van GGZ met een gevarieerd teams en regiebehandelaars van tenminste 4 FTE en een aanbieder van begeleiding van 4FTE.

FAQ

Wat is de Ontzorgt! Coöperatie?

De coöperatie zelf is een coöperatie, niet een zorgaanbieder met eigen zorgpersoneel. De bestuurders zijn momenteel wellicht ook zelf zorgprofessionals maar dat is niet omdat zij de hoofd zorgaanbieders zijn. Dat is alleen omdat we graag bestuurders hebben die ook de zorg van binnen heel goed kennen. Zij zijn niet de hoofdaannemers, of regiebehandelaars of wat dan ook. De bestuurders zijn zorginhoudelijk niet verantwoordelijk namens Ontzorgt.

De inhoudelijke zorg wordt geboden door zorgaanbieders die lid zijn van de coöperatie. Dat zijn zelfstandige vrijgevestigde zorgorganisaties met een eigen signatuur en opereren ook onder hun eigen naam. De inhoud van de zorg wordt door de zorgaanbieder zelf bepaald, Ontzorgt ziet er slechts op toe dat dit wel gedaan wordt binnen de wettelijke en contractueel afgesproken kaders en verzorgt de overhead en verbind zorgaanbieders tot een samenwerkend netwerk.

Over het lidmaatschap

Om samen sterk te staan en te blijven verwelkomen we nieuwe leden. Hoe eerder we samen aan de slag kunnen gaan hoe meer werk we kunnen verzetten voor 2025. 

Lidmaatschap betekent ook meedragen in de kosten. Later instappen betekent dat we veel verder zijn in het proces en meer duidelijkheid hebben. Dat heeft voordelen. Wel zal gelden: hoe later je instapt hoe hoger de zogenaamde entrance fee. Je betaalt dan in één keer jouw deel  van de kosten en inzet die gemaakt zijn tot dan toe en om tot daar te komen. Hoe eerder je instapt hoe meer je zelf al bij kan dragen aan het doel van de coöperatie en hoe lager de entrance fee. Zo simpel is het ook. De hoogte van de entrance fee wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV met een voorstel van de bestuurders.

Wat is mijn rol in de coöperatie?

De coöperatie is een vereniging van ondernemers. Jij bent de coöperatie. Een actieve inzet is dus verwacht. Het doel van de coöperatie is wel om zorgprofessionals te laten doen waar ze goed in zijn en waar vraag naar is: zorg verlenen. Daarom werkt de coöperatie met professionele mensen die zij inhuren voor de coöperatie, zoals bestuur en administratief personeel, zodat jij vooral je kan focussen op zorg verlenen in je eigen zorgbedrijf. We verwachten dus niet een grote tijdsinvestering, we willen liever dat jij je tijd stopt in zorg verlenen en anderen dit werk laat doen maar bijdraagt wel in de kosten. Maar dat kan, want jij bent zorg aan het verlenen en dus omzet aan het verdienen.

Wat is mijn invloed binnen de coöperatie?

Het hoogste beslisorgaan in de coöperatie is de ALV en daar hebben de leden een stem zoals vastgelegd in de statuten en in de regelementen. De bestuurders besturen, maar de ALV beslist.

Als ik er weer uit wil..?

Wil je weer uit de coöperatie? Dat kan. Met inachthouding van de opzegtermijn. Een coöperatie kent geen aandelen of certificaten, er is geen exit fee en je kunt geen eigendom doorverkopen zoals bijvoorbeeld bij een BV. Daarom wil de coöperatie ook zo veel mogelijk direct afrekenen voor je inzet en behoud jij volledig je eigen bedrijf. Met inachtneming van de opzegtermijn kun je weer afscheid nemen van de coöperatie en verder met je onderneming. Het logo kun je dan niet meer gebruiken en alle faciliteiten die we bieden stoppen dan.