Groepsbegeleider Eigenwijs en LDE Weekenden

Wie zoeken wij?  

Je bent werkzaam voor Eigenwijs bij Timmers, dagbesteding voor kwetsbare jeugdigen. Jij gaat als begeleider aan de slag om de jeugdige en het gezin de zorg te bieden die ze nodig hebben. Als een jeugdige aangemeld wordt, is dit een jeugdige die een vorm van respijtzorg nodig heeft. Diverse redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen; omdat de jeugdige negatief gedrag vertoond, omdat de omgeving niet weet hoe met de jeugdige om te gaan of omdat de omgeving er baat bij heeft om ontlast te worden van de opvoedsituatie. Kortom, de jeugdige heeft extra ondersteuning nodig en bovendien een veilige plek. In samenspraak met ouders/ verzorgers, school, CJG/ wijkteam zorg jij ervoor dat de jeugdige en het gezin met een gerust hart aan kunnen sluiten bij Eigenwijs. Aangezien kinderen op Eigen Wijze ontwikkelen, zijn het dan ook de Eigenwijsjes.  

De Eigen Wijze medewerker 

Tijdens activiteiten van Eigenwijs nemen we de zorg voor jeugdigen uit de doelgroep van de ouders/ verzorgers over of dragen die samen, tijdens gezinsactiviteiten. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als medewerker begeleid je jeugdigen, altijd in teamverband. Als medewerker hoef je niet alles te kunnen; iedereen heeft zijn/ haar eigen kwaliteiten! De teams worden evenwichtig ingedeeld en er zijn verschillende teamrollen. Met elkaar bezorg je de jeugdigen een leuke tijd, afgestemd op de individuele behoefte van iedere jeugdige.  

 

Medewerkers worden geselecteerd aan de hand van een aantal vaste criteria en aandachtspunten. Hij/zij: 

 • is fysiek in staat om deel te nemen aan de activiteiten;
 • is gewend met groepen te werken en heeft ‘oog’ voor de groep; 
 • gaat op een positieve manier met kinderen om; 
 • kent de waarde van plezier maken en met thema werken; 
 • kan samenwerken in een team; 
 • is in staat veiligheid, structuur en duidelijkheid te bieden; 
 • kan zich vinden in de werkwijze Klimaat van Aandacht; 
 • heeft geduld, uithoudingsvermogen en is stressbestendig; 
 • heeft affiniteit met de doelgroep; 
 • heeft zelfreflectie/ zelfkennis. 

Ontzorgt!

Eigenwijs is onderdeel van Ontzorgt! en werkt nauw samen met onze psychologenpraktijk Timmers. Met Eigenwijs proberen we naast therapie in behandelkamer een setting neer te zetten waar de normale ontwikkeling van kinderen ondersteund wordt en wel groepsgewijs. De kinderen die dit nodig hebben, worden door verschillende redenen geremd in hun ontwikkeling binnen de gebruikelijke leefwereld van kinderen. Dit kan voortkomen uit een ontwikkelingsstoornis maar het kan ook samenhangen met andere omstandigheden thuis of een combinatie hiervan. De kinderen die een plekje vinden bij Eigenwijs, vinden onvoldoende aansluiting bij leeftijdgenoten op een hobby, sport, in hun vrije tijd tijdens buiten spelen of door af te spreken met andere kinderen. Binnen specifiek Eigenwijs komen kinderen om in een prettig en veilig klimaat met andere kinderen samen te spelen. Omdat spel één van de belangrijkste stimulators is van ontwikkeling voor het basisschoolkind. Eigenwijs is daarmee niet een therapeutische behandelsetting zoals een dagbehandeling dit wel is. Eigenwijs is met name een setting waar dus gedrag wat we eigenlijk passend vinden voor alle kinderen tot bloei kan komen en al doende zich kan ontwikkelen bij het kind. Vaak is het dus een plek waar kinderen na of tijdens behandeling komen om effect van behandeling te behouden of uit te breiden. Op termijn zal waarschijnlijk ook behandelgroepen toegevoegd worden binnen de setting van Eigenwijs.   

Klimaat van aandacht

Binnen Eigenwijs wordt gewerkt volgens onder andere het klimaat van aandacht van Stichting Het vergeten Kind / Heppie. Eigenwijs biedt naast de doordeweekse middagen ook tijdens vakanties specifiek aanbod voor hele gezinnen en vier keer per jaar maken we het mogelijk dat ouders een avondje samen uit kunnen, op eigen kosten, doordat wij de kinderen opvangen als een soort gespecialiseerde oppas. Eigenwijs biedt op deze manier ondersteuning aan de kracht van het gezin. Het fundament onder het gezin is de onderlinge positieve relatie: het hebben van gedeeld plezier. Op deze manier draagt Eigenwijs bij aan dit fundament waarop de verdere eventuele verandering van behandeling plaats kan vinden in een gezin. Of Eigenwijs helpt om het fundament stevig te houden omdat dit nu eenmaal nodig is omdat niet alles via behandeling weggenomen kan worden.   

 

Leren door Ervaring weekenden 

Naast de doordeweekse dagbesteding sta je als activiteiten begeleider groep ook op de leren door ervaring weekenden van onze praktijk. Hier komen 10 weekenden per jaar tieners bij elkaar van vrijdag avond tot zondag middag. In die weekenden wordt therapie gegeven gericht op functioneren in een groep, kijken naar jezelf, ontwikkelen van sociale vaardigheden, ontwikkelen van probleemoplossend vermogen, ontwikkelen van zelfstandig leeftijd adequaat functioneren.   

Ook hier wordt therapie verpakt en mogelijk gemaakt door het neerzetten van een positieve groepssfeer. In groepstherapie heeft de groep zelf ook aandacht nodig, niet alleen de individuele leden van de groep. Als activiteitenbegeleider zorg jij voor sfeer, voor creatieve opdrachten, voor een goed pedagogisch klimaat. Daarnaast is weekend zorg ook best een evenement. Als activiteitenbegeleider zet je met het team ook alle randvoorwaarden neer: je zorgt dat de accomodaties gehuurd zijn, je verzamelt het spel en outdoor materiaal wat nodig is, zorgt voor leuke uitnodigingen die motiverend zijn naar de deelnemers, zet tijdens het weekend vast activiteiten klaar of zorgt voor het eten en drinken. Kortom je zet met het weekenden team de hele logistieke operatie neer van een supervet kampachtige sfeer. De therapeuten voegen de therapeutische elementen toe maar jij bent minstens zo belangrijk in het neerzetten van de setting waarin die elementen echt tot hun recht komen. Van een eenvoudig veldspel tot hele uitgewerkte thema weekenden vol fantasie waarin leerzame elementen gebracht zijn.   

 

Profiel van onze praktijk 

De missie van Eigenwijs is om kansarme kinderen een eerlijke kans te geven in een kritische maatschappij, waar grote druk gelegd wordt. Kinderen verdienen kansen, onafhankelijk uit welk gezin ze komen. Kansen creëren betekent mogelijkheden bieden. Het betekent (opnieuw) kijken naar een kind en de reden achter het gedrag. Met het her-labelen van datzelfde gedrag, het zien van de alternatieven en de kans geven om te herstellen, vergroten we de veerkracht en zijn de kinderen weerbaarder tegen de maatschappelijke druk. Waardoor ze uiteindelijk hun eigen dromen waar kunnen maken.  

“Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze” 

Eigenwijs ziet dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt op eigen wijze. Zij zet zich op positieve ontwikkeling. In een veilige omgeving, met vaste medewerkers en een vaste structuur wordt het mogelijk om weer te kijken naar de mogelijkheden van een kind. De basisuitgangspunten van het Aandachtsklimaat speelt hierin een belangrijke rol. Eigenwijs gaat ook verder dan dat. De ontwikkeling zet zich op zo normaal mogelijke wijze in. Dat betekent een actieve participatie in de maatschappij, activiteiten in de lokale speeltuin en deelname aan lokale verenigingen. Op deze manier stimuleer je de ontwikkeling op een zo normaal mogelijke wijze, waarmee de kans vergroot dat het kind ook later de ‘normale dingen van het leven’ ten uitvoer gaat brengen.  

 “Gewoon als het kan, speciaal als ’t moet” #gewoonspeciaal 

Wij bieden 

Potentiële medewerkers worden aangenomen door Psychologenpraktijk Timmers en gedetacheerd naar Eigenwijs. Wij bieden:  

 • Een uitdagende en diverse werkplek in kleinschalige organisatie; 
 • De mogelijkheid om mee te bouwen aan een nieuwe organisatie; 
 • Collegiale, informele sfeer, waarin je daadwerkelijk kan bouwen op je team; 
 • Onderdeel uitmaken van een groter geheel met innovatieve ondernemers met integrale denkwijze in de zorgsector; 
 • Doorgroeimogelijkheden indien wenselijk middels bv. scholing; 
 • 24-36 uur (uren in overleg), afhankelijk van opleiding en ervaring volgens CAO Jeugdzorg 
 • Prettige vaste werktijden, meestal aan te passen naar eigen voorkeur; 
 • Altijd meedenken in persoonlijke wensen. 

Meer weten? 

Bekijk onze site op www.ontzorgt.nl , www.eigenwijsbijtimmers.nl , www.pptimmers.nl , onze www.lerendoorervaring.nl site en www.stichting-kumbaya.nl site. Daarnaast hebben we een Youtube kanaal (Timmers PGB) waar je ook onze visie tegen komt en achtergronden bij een aantal behandelingen. Bij navraag kunnen diverse verdiepende documenten toegestuurd worden. 

Interesse? 

Hebben wij je interesse gewekt? Graag ontvangen wij een sollicitatie brief met motivatie voor onze praktijk en een CV via de website www.ontzorgt.nl  

Sollicitatiegesprekken worden gepland in de eerste week van april.  

 

Direct solliciteren:

Solliciteer direct 1

Interesse? 

Hebben wij je interesse gewekt? Graag ontvangen wij een sollicitatiebrief met motivatie voor onze praktijk en een CV via de website www.ontzorgt.nl

We beoordelen je sollicitatie zodra hij binnen is en nodigen je uit voor gesprek wanneer je voldoet aan de functie. We voeren meerdere gesprekken waarbij je de praktijkhouder(s) ontmoet maar ook medebehandelaren. Deze procedure wordt door ons secretariaat ingepland. Het eerste gesprek kan in avond plaats vinden en/of via Teams. Tenminste één van de gesprekken is face to face. 

Ennuh, bel gerust als je vragen hebt!

--

Ongeldige invoer

Invalid Input

Gerelateerde pagina's