Organisatierechtsvormen

Coöperatie en Franchise

RechtsvormenAanbestedingSamenwerkingCoöperatieFranchise

Rechtsvormen

Ontzorgt! is een beschermde naam van de Ontzorgt! Formule B.V. i.o. De  coöperatie maakt gebruik van de naam en heeft een uitgesloten aansprakelijkheid. Daarom heet het Ontzorgt! Coöperatie U.A. Deze rechtsvorm is handig voor samenwerkingen met bijvoorbeeld de regio WBO. 


Op deze pagina leggen we uit hoe de rechtsvormen zich verhouden tot elkaar en wat voor effect dat heeft of kan hebben voor jouw organisatie. 

Aantal dagen tot 2025

De tijd tikt langzaam door en gaat tegelijkertijd harder dan we denken. Vooral omdat we ook dagelijks clienten willen blijven zien omdat dat onze kerntaak is. 

Coöperatie en Franchise

De coöperatie voor aanbestedingen

De coöperatie voor regio WBO is een vereniging van ondernemers en niet in iemand zijn bezit. Iedere ondernemer is eigen baas en heeft zijn bedrijf in zijn eigen bezit. De coöperatie in WBO is ook niet de eigenaar van het intellectueel eigendom van het concept en merk Ontzorgt! Voor WBO is een coöperatie wat ons betreft een goede rechtsvorm om de aanbesteding in te gaan.

Doe mee!

Meedoen? Voel jij je thuis bij de visie die we op deze site hebben gezet? Wordt dan lid van de Ontzorgt! coöperatie.

Lidmaatschap is geeft je alle mogelijkheid om te kunnen profiteren van wat we voor elkaar krijgen. Het is niet bindend. Dat is een voordeel van de coöperatie.

Ontzorgt! formule

Ontzorgt! is een franchise formule. Hiervoor is gekozen omdat een franchise mogelijk maakt dat je als ondernemer zelfstandig blijft, je eigen bedrijf behoud en bedrijfsvoering maar wel binnen met elkaar afgesproken kaders. Franchises kunnen heel dwingend zijn of heel los. De kaders welke we zullen hanteren in de franchise zullen ook grotendeels samenhangen met de eisen die gesteld worden door inkopende regio’s en met de wettelijke kaders die gelden voor goede zorg verlenen die in aanmerking komt voor vergoeding binnen bijvoorbeeld de jeugdwet. Via de franchise kan Ontzorgt! hierin dwingend zijn ook als een meerderheid van de ALV anders wil. Zo beschermen we ook andere franchise nemers tegen verkeerde keuzes van andere franchisenemers die het concept kunnen schaden.

Franchise in Dé Ontzorgt! Formule wil de mogelijkheid hebben om ook in andere regio’s vrijgevestigde zorgverleners te verenigen in andere samenwerkingsverbanden en andere regio’s. Juist dat kan het concept nog sterker maken. Deze coöperatie mag wel de naam en het Ontzorgt! concept gebruiken. Dat doen we middels een franchise. 

Wil je meer weten over het concept? Stuur dan een bericht

Gerelateerde pagina's